สิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวดีจี

Gift set สุดพิเศษจากทาง DG

บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
และพัฒนาการของลูกรัก

สิทธิ์ในการเข้ากิจกรรมดีๆ
กับ DG Smart Club

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น

เคล็ดลับ DG Smart Tips ผ่านทาง 4 ช่องทาง

www.dgsmartmom.com
www.facebook.com/dgsmartmom.com
E-mail: webmaster@dgsmartmom.com
Line@: @dgsmartmom

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกและกิจกรรมทั้งหมดทำภายใต้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมแพะ DG3

  • ผู้ขอสมัครสมาชิก DG Smartmom Club กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด การสมัครสมาชิก DG Smartmom Club ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลตนเองที่เป็นความจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับสมาชิก
  • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง DG Smartmom Club ตั้งขึ้นมา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  • หากมีผู้กระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง หรือใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือกระทำการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือหยุดให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาชิกแล้ว หรือได้รับการร้องขอ หรือคำสั่งจากหน่วยงานราชการ หรือโดยศาลที่มีเขตอำนาจ

เงื่อนไขการรับของที่ระลึก

  • ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของที่ระลึกให้กับครอบครัวที่มีบุตรอายุตั้งแต่ 1-3 ปี เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของที่ระลึกให้กับท่านที่มีชื่อ-ที่อยู่ชัดเจน ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของที่ระลึกสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกที่บูธนมแพะดีจีภายในงานต่างๆ และได้รับของที่ระลึกในงานเเล้ว