บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
ห้อง 01, ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ 10540

DG Customer Care

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์โภชนาการนมแพะดีจี
02-683-3394-6 และ 02-881-2488
(วันและเวลาทำการ)

ติดต่อผ่านแบบฟอร์ม