ไอเดียตั้งชื่อลูกให้ปัง ไม่ซ้ำใคร

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

03 เมษายน 2564

อ่านแล้วจำนวน

937

ชื่อเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวลูกน้อยไปตลอดชีวิต และเรียกได้ว่าเป็นสิ่งแรกเลยที่คุณแม่จะมอบให้ลูกได้ ชื่อดีเป็นศรีแก่ลูก เพราะชื่อนั้นเป็นเหมือนเครื่องยืนยันตัวตนที่ทำให้คนอื่นจดจำและเรียกขานเราได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น คุณแม่จึงควรตั้งชื่อลูกให้ดี เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมบารมีให้ลูกน้อยไปจนโต การตั้งชื่อลูกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางครอบครัว หลายคนก็มีหลักการในการตั้งชื่อแตกต่างกันไป บางคนอาจนำชื่อพ่อกับชื่อแม่มาผสมรวมกัน บางคนก็ให้พระตั้งให้ สำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาไอเดียในการตั้งชื่อลูก DG ขอเสนอไอเดียตั้งชื่อลูกให้ปัง จะมีชื่ออะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยค่า

เทคนิคการตั้งชื่อลูก

- ต้องคำนึงถึงความหมายของชื่อ คือต้องมีความหมายโดยรวมที่ดีและเหมาะสม ไม่ดูเวอร์วังอลังการมากจนเกินไป

- ต้องคำนึงถึงบุคลิกภาพของลูกก่อนตั้งชื่อ เช่น หากลูกเป็นเด็กผู้ชายก็ไม่ควรตั้งชื่อที่ฟังแล้วหวานค่อนไปทางชื่อของเด็กผู้หญิง

- ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของชื่อ คือต้องเลือกชื่อที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว อย่าพยายามตั้งชื่อลูกให้อ่าน หรือเขียนยากจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหากับลูกของคุณในอนาคตได้

- ต้องคำนึงถึงความสั้นและยาวของชื่อ คือไม่สั้นจนเกินไปและก็ต้องไม่ยาวจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้มีปัญหาเวลาเขียนหรือกรอกเอกสารได้ในอนาคต

วิธีการตั้งชื่อลูก

1. ตั้งชื่อตามชื่อพ่อแม่

วิธีแรกเมื่อพูดถึงการตั้งชื่อให้ลูก ก็คงจะหนีไม่พ้นการตั้งตามพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดนั่นเอง ซึ่งเป็นวิธีที่คลาสสิกและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยอาจนำชื่อพ่อแม่มาผสมกัน หรือตั้งให้คล้ายเคียงกับชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะ

ตัวอย่างเช่น

ถ้าคุณพ่อชื่อ กฤตนัย และคุณแม่ชื่อ สิริลักษณ์ พอนำชื่อคุณพ่อและคุณแม่มาผสม จึงได้ชื่อลูก ดังนี้

ชื่อลูกชาย : “กฤตลักษณ์” อ่านว่า กิด-ตะ-ลัก แปลว่า ความดีงาม

ถ้าคุณพ่อชื่อ กวินภพ และคุณแม่ชื่อ ธิดารัตน์ พอนำชื่อคุณพ่อและคุณแม่มาผสม จึงได้ชื่อลูก ดังนี้

ชื่อลูกสาว : “กวินธิดา” อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม

2. ตั้งชื่อตามความหมายมงคล

การตั้งชื่อลูกควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล เพื่อเป็นการอวยพรให้ลูกโชคดีไปตลอดชีวิต โดยใช้หลักเกณฑ์การเลือกอักษร ส่วนใหญ่จะใช้หลักทักษาปกรณ์เป็นหลัก โดยจัดให้เป็นอักษรทักษาที่เป็นบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ และมนตรี แล้วนำอักษรนำมารวมกันเป็นชื่อให้มีความหมายที่ดี

ตัวอย่างเช่น

ชื่อลูกชาย : “อิงครัต” อ่านว่า อิง-คะ-รัด แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

ชื่อลูกสาว : “พรลภัส” อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

3. ตั้งชื่อตามช่วงเวลาและวันเกิด

สำหรับชื่อมงคลตามวันเกิดต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร, อายุ, ศรี, มูละ, อุตสาหะ และมนตรี รวมอยู่ในชื่อเพื่อหนุนชะตา เสริมสิ่งบกพร่อง และต้องไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด นี้ก็เป็นอีกวีธีที่คุณพ่อคุณแม่นิยมนำมาตั้งชื่อให้กับลูกน้อยคะ

ตัวอย่างเช่น

ถ้าเกิดวันจันทร์ เวลาเกิด 6.00 - เช้าวันอังคาร เวลา 05.59 น.

ชื่อลูกชาย : “ณัชชรงค์” อ่านว่า นัด-ชะ-รง แปลว่า ผู้มีความรู้และมีความรักที่ดี

ชื่อลูกสาว : “ณภัทร” อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

4. ตั้งชื่อตามหลักความเชื่อและศาสนา

การตั้งชื่อตามหลักศาสนา คือ การตั้งชื่อตามความเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการตั้งชื่อ ขอเพียงให้ชื่อที่ตั้งนั้นเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ โดยจะเป็นการให้พระ หรือ ผู้อวุโส ที่คุณพ่อคุณแม่เคารพนับถือ ตั้งชื่อให้กับลูกน้อยของเรา

ตัวอย่างเช่น

ชื่อลูกชาย : “ฐิตธีร์” อ่านว่า ถิ-ตะ-ที แปลว่า ปราชญ์ผู้มั่นคง

ชื่อลูกสาว : “พรรธน์ธวัล” อ่านว่า พัด-ทะ-วัน แปลว่า เจริญก้าวหน้าและบริสุทธิ์

5. ตั้งชื่อลูกตามหลักเลขศาสตร์

เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อที่ได้รับความนิยม โดยตำราเลขศาสตร์นี้เป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ ทำนายเลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือตัวเลขอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน เลขศาสตร์ในการตั้งชื่อ จะใช้เพื่อทำนายชื่อนั้น ๆ โดยอักขระแต่ละตัวในชื่อ และนามสกุล จะมีความของเลขแอบแฝงอยู่ อักษร สระ แล้วนำเลขมารวมกันเพื่อทำนายผลและทราบความหมายจากเลย

ตัวอย่างเช่น

ชื่อลูกชาย : “ฐิติวัสส์” อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า ยืนยาวตลอดปี ผลรวมจากชื่อได้ 53 หมายถึงความอดทน

ชื่อลูกสาว : “พิชญา” อ่านว่า พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ ผู้มีความรู้ ผลรวมจากชื่อได้ 19 หมายถึงการเป็นที่รักจากคนรอบข้างและผู้ใหญ่ มีดาวอุปถัมภ์

         คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อลูก เพื่อให้ลูกน้อยมีความสุขกับชื่อดีๆ ของเขาไปตลอดชีวิต ถ้าตั้งชื่อผิดชีวิตอาจเปลี่ยน และอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน เชื่อว่าคุณแม่ทั้งหลายต้องอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยใช่ไหมล่ะคะ การตั้งชื่อให้ลูกนั้น ก็เหมือนกับการเลือกนมแรกต่อจากนมแม่ให้ลูก ต้องเลือกนมที่มี อะโพไครน์ คล้ายนมแม่ ให้สารอาหารครบถ้วนจากธรรมชาติ และมีนิวคลีโอไทด์ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกน้อยเติบโตสมวัย พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง