curl-top

        คุณแม่ต่างก็ทราบดีว่า นมแม่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องให้นมเสริมกับลูก ควรพิจารณาเลือกนมที่มีโปรตีนและไขมันที่ย่อยง่าย มีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง เพื่อให้ลูกรักมีน้ำหนักตัวดี มีพัฒนาการที่ดีสมวัย 

เนื่องจากระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารของเด็กยังพัฒนาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นนมประเภทที่ย่อยยาก อาจส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องผูก หรือน้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาเลือกนมที่ย่อยและดูดซึมง่าย เพื่อให้ลูกสบายท้อง คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาเลือกนมที่ย่อยและดูดซึมง่าย เพื่อให้ลูกสบายท้อง

title_product-cpp-protein

        โปรตีนนมแพะ เป็นโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย ทำให้ลูกสบายท้อง เพราะมีสัดส่วนของเบต้าเคซีนซึ่งย่อยง่ายในปริมาณสูง และแอลฟ่า เอสวัน เคซีนซึ่งย่อยยากปริมาณต่ำ โดยเฉพาะในขวบปีแรกที่ระบบการย่อย และการดูดซึมสารอาหารของลูกยังพัฒนาไม่เต็มที่ การได้รับโปรตีนจากนมแพะที่ย่อยง่าย จะช่วยให้ลูกสบายท้อง ท้องไม่อืด

        ยิ่งกว่านั้นโปรตีนนมแพะ ยังมีโปรตีน CPP (Casein Phosphopeptides) ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุสำคัญต่างๆ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก และสังกะสี เข้าสู่ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโต และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกนมแพะ ที่มีโปรตีน ที่ย่อย และดูดซึมง่าย และยังช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียมสู่ร่างกาย อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรัก