curl-top

CPP โปรตีนนุ่มในแพะ

คุณแม่ต่างก็ทราบดีว่า นมแม่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องให้นมเสริมกับลูก ควรพิจารณาเลือกนมที่มีโปรตีนและไขมันที่ย่อยง่าย มีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง เพื่อให้ลูกรักมีน้ำหนักตัวดี มีพัฒนาการที่ดีสมวัย
เนื่องจากระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารของเด็กยังพัฒนาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นนมประเภทที่ย่อยยาก อาจส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องผูก หรือน้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาเลือกนมที่ย่อยและดูดซึมง่าย เพื่อให้ลูกสบายท้อง

คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาเลือกนมที่ย่อยและดูดซึมง่าย เพื่อให้ลูกสบายท้อง

title_product-cpp-protein

นมแพะ มี CPP (Casein Phosphopeptides) โปรตีนนุ่ม ที่ย่อยและดูดซึมง่าย

โปรตีน CPP ช่วยให้ลูกรักมีพัฒนาการที่ดีสมวัย

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า "นม" มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดี และมีแคลเซียมสูงตามธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต พัฒนาสมอง ระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นเมื่อลูกมีปัญหาเรื่องการย่อยนม คุณพ่อคุณแม่ย่อมมีความกังวลใจ ในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง ของลูกรัก ซึ่งจะสงผลต่อพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเขา ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาเลือกนม ที่ย่อยและดูดซึมง่าย เพื่อป้องกันปัญหา ดังกล่าว
   โปรตีนในนมเมื่ออยู่ในสภาพเป็นกรดในกระเพาะอาหารจะอยู่ในรูปก้อนโปรตีน หรือ Curd ซึ่งเป็นการจับตัวกันหลายๆ โมเลกุลของ เคซีน ซึ่งเมื่อ ถูกย่อยโดยเอนไซน์ในกระเพาะอาหาร จะแตกตัวออกเป็นโมเลกุลย่อยๆ ของ Casein phosphopeptides (CPP) ซึ่งจะถูกย่อยต่อไปในลำไส้เล็ก และถูก ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในรูปกรดอะมิโน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายต่อไป
   CPP (Casein phosphopeptides) ในนมแพะจะมีลักษณะนุ่ม ที่ย่อยและดูดซึมง่าย ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี และแมกนีเซียม ที่อยู่ในนม ได้ดี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ลูกรักจึงสบายท้อง และมีพัฒนาการที่ดีสมวัย
   ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกนมแพะ ที่มีโปรตีน CPP ซึ่งเป็นโปรตีนนุ่ม ที่ย่อย และดูดซึมง่าย และยังช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียมสู่ร่างกาย อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรัก