curl-top

Prebiotic ในนมแพะ

title_prebiotic
sub_title_prebiotic

พรีไบโอติกหรือใยอาหารในนมแพะ ทำให้ระบบขับถ่ายสมดุล ลดปัญหาท้องผูก และช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกัน

นมแพะ มีพรีไบโอติก หรือใยอาหารชนิด อินนูลิน และโอลิโกฟรุคโตส เป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพในทางเดินอาหาร ทำให้จุลินทรีย์สุขภาพเจริญเติบโต เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งในนมแพะ มีใยอาหารมากกว่าในนมวัว 4-5 เท่า (250-300 มิลลิกรัมต่อลิตร) และ เป็นแบบเดียวกับนมแม่ จึงช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ช่วยป้องกันการติดเชื้อ การอักเสบในทางเดินอาหาร ช่วยลดปัญหาท้องผูกและช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วย

infomation-1