9 ทริค ฝึกลูกรักให้ก้าวเดิน

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

01 เมษายน 2564

อ่านแล้วจำนวน

63

เมื่อลูกก้าวเดินได้เป็นครั้งแรก ทุกๆ การเคลื่อนไหวจะทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีการพัฒนาที่แข็งแรง คุณพ่อคุณแม่จึงต้องส่งเสริมพัฒนาการลูกวัยนี้ เพื่อต่อยอดให้พัฒนาการด้านอื่นๆ ดีไปพร้อมๆ กัน 

เมื่อลูกเดินได้ครั้งแรก...

เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ดีใจสุดๆ และช่วงที่ลูกเพิ่งยืนได้เป็นครั้งแรกและพยายามจะก้าวเดินนั้น คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยจับ ช่วยประคองให้ลูกเดินได้อย่างมั่นคงก่อน ซึ่งการช่วยเหลือนี้จะทำให้ลูกมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่มั่นคง มีความมั่นใจที่จะก้าวเดินได้มากขึ้นด้วย 

นอกจากลูกจะเดินได้ครั้งแรกแล้ว วัยนี้ยังมีพัฒนาการด้านร่างกายอื่นๆ ตามมาอีกด้วย เช่น 

- พยายามปีนป่ายหรือเขย่งเอื้อมหยิบของเองได้ 

- เดินตามคุณพ่อคุณแม่ 

- เดินตามของเล่นที่เคลื่อนไหวหรือสิ่งที่สนใจได้

หากล้มจะพยายามลุกเดินใหม่ เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อขายังไม่แข็งแรง ยังก้าวเดินไม่ถนัด ก้าว 2-3 ก้าวแล้วก็ล้ม คุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมพัฒนาการด้านการเดินของลูกอย่างเหมาะสม เพื่อให้พัฒนาการด้านอื่นๆ ดีตามไปด้วย 

9 ทริค ฝึกลูกรักให้ก้าวเดิน

1. พยายามสร้างแรงจูงใจในการเดิน เช่น วางของเล่นชิ้นโปรดไว้อีกมุมห้อง แล้วให้ลูกเดินไปหยิบ 

2. จัดสถานที่ให้เอื้อต่อการฝึกเดิน เป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. ให้กำลังใจเมื่อลูกเดินแล้วล้ม หรือช่วยพยุงให้ลุกแล้วบอกให้ลองใหม่ จะทำให้ลูกมั่นใจและฝึกเดินได้ดีขึ้น  

4. เล่นของเล่นลากจูง ชวนลูกเดินลากจูงของเล่น วิธีนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและลูกรู้สึกสนุกกับการเดินมากขึ้น 

5. นั่งเก้าอี้ม้าโยก จะช่วยให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง ช่วยฝึกเรื่องการทรงตัว มีพัฒนาการการเดินอย่างรวดเร็ว

6. เดินเลียนแบบสัตว์ ด้วยการเปิดเพลงหรือเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆ เมื่อลูกได้ยินเสียงสัตว์ชนิดใด ให้เดินเลียนแบบสัตว์ชนิดนั้น โดยมีคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ การทรงตัว การทำงานประสานกันของอวัยวะต่างๆ และยังได้รู้จักการเคลื่อนไหวของสัตว์ ฝึกการสังเกตอีกด้วย

7. พาลูกเดินบนทางลาดเอียง เช่น เดินลงสะพานที่ไม่ชันมากนัก เพื่อฝึกการทรงตัว 

8. พาลูกเดินบนพื้นผิวที่ต่างกันด้วยเท้าเปล่า เพื่อให้ลูกได้ใช้ประสาทสัมผัสที่รู้สึกถึงผิวที่ร้อน เย็น แข็ง นิ่ม หรือลักษณะของพื้นผิวทางเดิน

9. กินอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน เพื่อช่วยบำรุงให้ร่างกายและสมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การดื่มนมที่มีสารอาหารครบถ้วนอย่าง “นมแพะ” นั่นเพราะนมแพะมีระบบการสร้างน้ำนมแบบ (Apocrine Secretion) ทำให้ได้สารอาหารธรรมชาติในปริมาณสูง ที่เรียกว่า ไบโอแอคทีฟ คอมโพเนนท์ (Bioactive components) ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ ทอรีน โพลีเอมีนส์ และโกรทแฟคเตอร์ นอกจากนี้ในนมแพะยังมีโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมง่าย ช่วยดูดซึมสารอาหารที่สำคัญเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัยและพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา