ลูกฉลาด พัฒนาการสมวัย ด้วย 6 เทคนิคทำได้จริงกระตุ้นสมองลูกวัยเรียนรู้

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

31 มีนาคม 2564

อ่านแล้วจำนวน

61

ลูกเล็กกำลังอยู่ในช่วงวัยอยากรู้ อยากลอง ถ้าคุณแม่สามารถกระตุ้น ตอบสนองความต้องการ พร้อมสนับสนุนลูกได้ตรงจุด จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ให้ลูกได้ค่ะ

ธรรมชาติของลูกวัยเล็กสามารถจดจำเรื่องราวสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้เขายังสามารถจดจำการกระทำสิ่งต่างๆ ที่ง่ายๆ ได้ เช่น กดปุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะมีตุ๊กตาโผล่ออกมาจากกล่อง จำได้ว่าใครที่แสดงความรักกับเขา เช่น จำได้ว่าถ้าพ่อมาหา และจะรู้สึกไม่พอใจถ้าต้องถูกพาไปจากพ่อแม่ หรือคนที่แสดงความรักกับตัวเอง และยังสามารถจดจำ รวมทั้งเลียนแบบท่าทางของพ่อแม่ หรือคนรอบข้างได้ เช่น ลักษณะท่าทาง พฤติกรรมที่เห็นเป็นประจำ จนเกิดการซึมซับ และทำตาม

อีกทั้งลูกวัยนี้สามารถจดจำสื่อสาร เริ่มอธิบายเรื่องราว และพยายามสื่อสารออกมาเป็นคำพูด ด้วยการพยายามเรียบเรียงขึ้นเอง หรือการพูดเลียนแบบพ่อแม่ค่ะ

วิธีกระตุ้นสมองลูกเล็กวัยเรียนรู้

• โภชนาการที่ดีช่วยเสริมสร้างเซลล์สมอง ให้ลูกน้อย ลูกจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาท และสมอง เช่น ในนมแพะ ที่มี DHA ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมอง ส่งผลต่อการเรียนรู้ ช่วยเรื่องความจำ และสมาธิ เมื่อลูกได้รับ DHA อย่างพอเพียงจะช่วยให้สมองลูกน้อยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโรค สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโรค เช่น รับวัคซีนที่จำเป็นต่อร่างกาย เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และเจ็บป่วย ตัวการการขัดขวางพัฒนาการ 

• เติบโตด้วยความรัก ความอบอุ่น สร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ลูกมีความสุข อบอุ่น ปลอดภัย เพราะลูกมีความสุข สมองจะพัฒนาดี ความรัก การเอาใจใส่ ความอบอุ่นในครอบครัวคือ ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีที่สุดสำหรับลูก เด็กๆ ที่เติบโตมาจากความรักจะช่วยให้มีความมั่นใจที่จะริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ช่วยให้พัฒนาการไม่สะดุด


• ทำกิจกรรมพัฒนาสมอง เช่น ต่อจิ๊กซอร์ พูดคุย เล่านิทาน บทบาทสมมุติ ฯลฯเป็นกิจกรรมช่วยพัฒนาสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการคิด ภาษา และการสื่อสาร รวมทั้งนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

• เสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้ลูกเกิดความอยากรู้ อยากหาคำตอบ เช่น เปิดโอกาสให้ลูกแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือเล่นเกมเกี่ยวกับความจำ เพื่อกระตุ้นสมอง และกระบวนการคิด

• เปิดโอกาสให้ลูกได้ "เล่น" เต็มที่อย่างไม่ปิดกั้น แต่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย สนับสนุนหากิจกรรมใหม่ๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้านให้ลูกได้เล่น ทดลอง จะช่วยให้ลูกได้ค้นหาทักษะใหม่ๆ เพราะการเล่นคือการสำรวจ การทำความเข้าใจ และการเรียนรู้กับโลกที่อยู่รอบตัวเด็ก คุณพ่อคุณแม่ควรทำตัวเป็นเหมือนผู้สังเกตการณ์ภายนอกและคอยดูไม่ให้ลูกได้รับอันตรายจากการเล่นที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณแม่ลองนำ 6 เทคนิคไปปรับใช้ให้เหมาะสม ยืดหยุ่นกับสถานการณ์จะช่วยกระตุ้นสมอง และการเรียนรู้ให้กับลูกน้อยได้อย่างแน่นอนค่ะ