เคลียร์ชัด อาหารประเภทไหนที่แม่ให้นมต้องเลี่ยง

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

30 มีนาคม 2564

อ่านแล้วจำนวน

15

ตอนตั้งครรภ์ว่ากังวลเรื่องรับประทานอาหารแล้ว ยิ่งช่วงหลังคลอดในระยะให้นมลูกน้อยนั้น คุณแม่ส่วนมากเป็นกังวลมากกว่า เพราะกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อน้ำนมและลูกรัก

เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย และการสร้างน้ำนมได้อย่างเป็นธรรมชาติตามระบบการสร้างน้ำนมแม่แบบ "อะโพไครน์" ที่ให้สารอาหารครบถ้วนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยที่สุด ควรเลี่ยงประเภทอาหารเหล่านี้ค่ะ

• อาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารค้างคืน อาหารที่ไม่ปรุงสุก หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ อาจปนเปื้อนและเพิ่มโอกาสการได้รับสารพิษตกค้าง แบคทีเรีย เชื้อโรค อาจทำให้คุณแม่และคุณลูกท้องเสีย หรือได้รับอันตรายจากเชื้อดังกล่าวได้ค่ะ

• อาหารหมักดอง เพราะไม่ให้คุณค่าสารอาหาร อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะ

• อาหารรสจัด อาจทำให้เกิดแก๊สในท้อง อันเป็นสาเหตุให้ลูกไม่สบายตัว ท้องอืด และงอแง

• แอลกอฮอล์ และคาเฟอีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอลกอฮอล์ หรือคาเฟอีนที่มีความเข้มข้นสูง ไม่แนะนำให้ดื่มค่ะ เพราะมีผลต่อพัฒนาการสมองของลูก อีกทั้งปริมาณคาเฟอีนอาจส่งผลต่อการนอนหลับ และการทำงานของหัวใจทารกได้ เนื่องจากร่างกายของทารกนั้นมีความไวต่อสารคาเฟอีนมากกว่าผู้ใหญ่

• อาหารที่มีแนวโน้มต่อการกระตุ้นการแพ้ เช่น ตระกูลถั่ว และผลิตภัณฑ์จากนมวัว ถ้ารับประทานควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม และจดบันทึกอาหารที่รับประทาน รวมถึงอาการหลังให้นมแม่ทุกครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงให้ทราบว่าอาหารประเภทใดที่ก่อให้เกิดการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นค่ะ

เมื่อคุณแม่ให้นมทราบประเภทอาหารที่ควรเลี่ยงแล้ว ลองไปปรับมื้ออาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งคุณแม่คุณลูก และได้รับคุณค่าสารอาหารธรรมชาติจากนมแม่ที่สร้างจากระบบสร้างน้ำนมแบบ อะโพไครน์ ได้อย่างเต็มที่นะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง