curl-top

กว่าจะเป็นนมแพะ DG คุณค่าที่ล้นแก้ว

กว่าจะมาเป็นนมแพะ DG 1 แก้ว ที่มีคุณภาพดี เปี่ยมด้วยคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย เพราะมาจากความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต และเพื่อให้นมแพะ 1 แก้วที่เปี่ยมด้วยสารอาหารครบครัน และมีรสชาติดี หอม อร่อย ต้องเริ่มตั้งแต่...

คัดสายพันธุ์แพะ "ซาแนน" จากนิวซีแลนด์

แพะสายพันธุ์ ซาแนน เป็นแพะสายพันธุ์ที่ให้นมดีที่สุด ผลิตน้ำนมแพะคุณภาพสูง โดยแพะที่ถูกคัดเลือกจะเป็นแพะซาแนนที่มีสุขภาพดี มีความสมบูรณ์และมีการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดี จึงทำให้ได้น้ำนมที่มีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง

เลี้ยงด้วยหญ้าที่ปราศจากสารเคมี

หญ้าที่เป็นอาหารแพะจะมีการเติบโตตามธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่มีสารเคมี ซึ่งหญ้าที่ให้แพะกินคือ หญ้าอัลฟาฟา ที่อุดมด้วยโปรตีนและแคลเซียมสูง อีกทั้งยังมีต้นโคลเวอร์ พืชตระกูลถั่วที่มีประโยชน์ จึงทำให้น้ำนมแพะ หอม อร่อย และมีสารอาหารที่ครบถ้วน

เลี้ยงในฟาร์มทุ่งหญ้าเขียวขจี

แพะจะถูกเลี้ยงในทุ่งหญ้ากว้าง ที่อุดมสมบูรณ์ ได้วิ่งเล่นอย่างอิสระ ภายใต้อากาศที่บริสุทธิ์ มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และมีการควบคุมคุณภาพอาหารของแพะเป็นอย่างดี มีการปลูกหญ้าที่ไม่ใช้สารเคมี แพะจึงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ

รีดนมและเก็บทันทีที่อุณหภูมิ 1-4 องศา

การรีดนมแพะจะรีดด้วยเครื่องรีดนมอัตโนมัติ ทันสมัย เพื่อให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด และนำไปเก็บในถังพักนมระบบปิดที่คงอุณหภูมิน้ำนมไว้ที่ 1-4 องศาเซลเซียสทันที เพื่อรักษาคุณภาพของนมแพะให้รสชาติดี หอมอร่อยตามธรรมชาติ
about-logo-dg-img
about-milk-dg-img

ครบครันด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ

ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต จึงทำให้นมแพะ DG เป็นนมแพะชั้นดี มีคุณภาพ
มีระบบการสร้างน้ำนมแบบ "อะโพไครน์" แบบเดียวกับคน ซึ่งให้สารอาหารที่เป็นธรรมชาติในปริมาณสูงคือไบโอแอคทีฟคอมโพเนนท์ (Bioactive Components) ได้แก่นิวคลีโอไทด์ ทอรีน โพลีเอมีนส์ และโกรทแฟคเตอร์
อุดมไปด้วย "โปรตีน CPP" โปรตีนนุ่ม ย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมนำไปใช้เต็มที่ และช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายได้อย่างประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ช่วยให้ลูกเติมโตแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
นมแพะมีสารอาหารสำคัญครบถ้วน เช่น DHA, ARA, OMEGA 3 6 9, โคลี ทอรีน มีแคลเซียมสูง และวิตามิน B12 สูง

DG นมแพะคุณภาพดี จาก Dairy Goat Co-operative ผลิตและนำเข้าจาก ประเทศนิวซีแลนด์

ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้นมแพะที่ดีที่สุด ทำให้นมแพะ DG จาก Dairy Goat Co-operative ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร (Codex) ขององค์การอนามัยโลก เป็น "ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านนมแพะผงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ" เป็นผู้พัฒนาผลิตและส่งออก นมแพะผงที่มีคุณค่าทางโภชนาการไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีศูนย์วิจัยตั้งอยู่ที่ เมืองแฮมมิลตัน ประเทศนิวซีแลนด์
นอกจากนี้ยังได้รับ "สัญลักษณ์ใบเฟิร์น" ซึ่งเป็นสัญลักษณณ์ที่ออกโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ เพื่อรองรับว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างแท้จริง ผ่านการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์