curl-top

ลูกอายุเท่านี้ ให้นมเท่าไหร่ดี

Admin 25 Mar 2020 18248
เลือกนมแบบไหนให้ลูก, นมสำหรับเด็ก, นมแพะ ดีจี, นมแม่, นมแพะ DG
กดแชร์บทความ

ลูกอายุเท่านี้ ให้นมเท่าไหร่ดี

 

 

       ในการป้อนนมลูก เรื่องหนึ่งที่แม่ๆ หลายคนสงสัย คือ ควรให้ลูกดื่มนมเท่าไหร่ดีลูกถึงจะอิ่ม และเมื่ออายุเพิ่มขึ้น แม่จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำนมเป็นเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของเด็กๆ  

 

       หลักการง่ายๆ คือ เด็กแรกเกิด – 1 เดือน จะดื่มนมแม่วันละ 100 - 150 ซีซี ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เวลาคำนวณจะใช้สูตร 

       (น้ำหนักตัวลูก (กิโลกรัม) x 150 ) / 30 (1 ออนซ์เท่ากับ 30 ซีซี) = ปริมาณนมใน 1 วัน (ออนซ์)

       ดังนั้นถ้าลูกน้ำหนักตัว 3 กิโลกรัม คุณแม่จะคำนวณปริมาณนมที่ลูกดื่มใน 1 วันได้ 

       (3 x 150) / 30 = ปริมาณนม 15 ออนซ์ ต่อวัน (เพิ่มลดได้ไม่เกิน 4 ออนซ์)

       ซึ่งในแต่ละวันเด็กทารกจะดื่มนมแม่ประมาณ 8 - 12 มื้อ หากใน 1 วันลูกดูดนมแม่ 8 มื้อ แต่ละมื้อ ลูกจะดื่มนมเท่ากับ 1.8 ออนซ์ (หรือประมาณ 2 ออนซ์) และเมื่อลูกอายุมากขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณนมที่ต้องการแต่ละวันจะลดลง เช่น 

 

วัย 1  2 เดือน

       น้ำหนักตัวลูกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 กิโลกรัม และดื่มนมแม่วันละ 8 - 10 มื้อ แต่สูตรคำนวณจะเปลี่ยนเป็น (น้ำหนักตัวลูก (กิโลกรัม) x 120 ) / 30 / 8 = ปริมาณนมใน 1 มื้อ เช่น ลูกน้ำหนัก 4 กิโลกรัม x 120 / 30 / 8 จะดื่มนมวันละ 16 ออนซ์หรือมื้อละ 2 ออนซ์ 

 

วัย 3  4 เดือน

       น้ำหนักตัวลูกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 กิโลกรัม ดื่มนมแม่วันละ 6 - 8 มื้อ หมายความว่าถ้าลูกหนัก 5 กิโลกรัม x 120 / 30 ลูกจะดื่มนมวันละ 20 ออนซ์หรือมื้อละประมาณ 2 ออนซ์

 

วัย 5 เดือน

       น้ำหนักตัวลูกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัวของแรกเกิด หรือประมาณ 6 กิโลกรัม ความต้องการดื่มนมแม่จะตกวันละ 6 - 8 มื้อ คำนวณออกมาได้เป็น 6 x 120 / 30 ลูกจะดื่มนมวันละ 24 ออนซ์หรือมื้อละประมาณ 4 ออนซ์

 

วัย 6  7 เดือน

       น้ำหนักตัวลูกจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าตัวของแรกเกิด (ประมาณ 9 - 10 กิโลกรัม) ลูกสามารถรับประทานอาหารเสริมได้แล้ว 1 มื้อ ความต้องการน้ำนมต่อวันลดลง เป็น 5 - 6 มื้อ คุณแม่สามารถคำนวณได้เป็น 9 x 120 / 30 ลูกจะดื่มนมวันละ 36 ออนซ์

 

วัย 8  9 เดือน

       น้ำหนักตัวลูกยังคงเป็น 3 เท่าตัวของแรกเกิด แต่ลูกจะรับประทานอาหารเสริมได้เป็น 2 มื้อ ขณะที่ความต้องการน้ำนมต่อวันยังเท่าเดิมคือ 5-6 มื้อ ลูกจะดื่มนมวันละ 36 ออนซ์

 

วัย 10  12 เดือน

       น้ำหนักตัวลูกเป็น 3 เท่าตัวของแรกเกิด แต่เนื่องจากลูกสามารถรับประทานอาหารได้ครบ 3 มื้อแล้ว การดื่มนมแม่จึงเป็นเป็นเพียงอาหารเสริม ที่ลดลงเหลือเพียงวันละ 4 - 6 มื้อ เท่านั้น ลูกจะดื่มนมวันละ 36 ออนซ์ 

 

       สำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาให้นมลูกไม่ได้ น้ำนมน้อย หรืออยู่ระหว่างกู้น้ำนมจำเป็นต้องให้นมผสม สามารถใช้สูตรคำนวณเบื้องต้นมาปรับใช้ได้กับการชงนมให้ลูกได้เช่นกัน

 

 

 

 

 

icon-about

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

3 ข้อต้องมี ก่อนเลือกนมให้ลูก
img-over-post

3 ข้อต้องมี ก่อนเลือกนมให้ลูก


พาลูกน้อยออกเที่ยวครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

พาลูกน้อยออกเที่ยวครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง


สำหรับลูกวัย 1 ขวบปีแรก แบบไหนเรียกสุขภาพดีสมวัย

สำหรับลูกวัย 1 ขวบปีแรก แบบไหนเรียกสุขภาพดีสมวัย


นมแพะดีอย่างไร?

นมแพะดีอย่างไร?


อย่าปล่อยให้พัฒนาการเบบี๋สะดุด เพราะปัญหาท้องผูก

อย่าปล่อยให้พัฒนาการเบบี๋สะดุด เพราะปัญหาท้องผูก