curl-top

เทคนิคการเปลี่ยนนม

icon_one

การเปลี่ยนนมผสมสูตร หรือการผสมนมเดิมและนมใหม่ในขวดเดียวกัน เพื่อให้ลูกค่อยๆ ปรับตัวและคุ้นเคยกับรสชาตินม วิธีนี้ใช้ได้ดีกับเด็กเล็กๆ และเด็กโตที่ทานยาก ดังนี้

img_technique_one
desc_technique_one
icon_two

การสลับมื้อนมหรือการให้นมใหม่ทั้งขวดสลับกับการให้นมเดิมทั้งขวด ตลอดทั้งวันวิธีนี้เหมาะกับเด็กโตที่ทานง่าย ดังนี้

img_technique_two

การเปลี่ยนนมตาม 2 เทคนิคดังกล่าว จะช่วยให้ร่างกายลูกปรับตัว และป้องกันการเกิดอาหารท้องอืด ท้องผูก หรือท้องเสียจากการเปลี่ยนนมได้ แต่หากการขับถ่ายยังมีปัญหาต่อเนื่อง คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์