แม่ท้องฝึก GRIT เตรียมพร้อมการเป็นแม่ ที่เข้าใจธรรมชาติของลูก

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

30 มีนาคม 2564

อ่านแล้วจำนวน

25

GRIT ไม่ได้สำคัญกับลูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ GRIT ยังสำคัญกับคุณแม่ท้องด้วย เพราะเมื่อคุณแม่มี GRIT ก็จะมีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ และมีความมุ่งมั่นในการเลี้ยงลูกนั่นเอง

ในระหว่างการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องใส่ใจ นอกจากสุขภาพร่างกายตนเองแล้ว พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ก็สำคัญเช่นกัน การที่คุณแม่จะส่งเสริมและสร้าง GRIT ให้ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องเตรียมพร้อมและฝึกตัวเองให้มี GRIT ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะ 

GRIT คืออะไร GRIT คือ บุคลิกและลักษณะนิสัยที่ทำให้คนมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในระยะยาว โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ 

กล่าวคือ GRIT เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะพาลูกไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และ GRIT จะมีความแข็งแรงก็ต่อเมื่อ ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

GRIT สำคัญกับแม่ท้องอย่างไร

GRIT นับเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะให้คุณแม่ตั้งเป้าหมาย มีแรงจูงใจ และมีความมุ่งมั่น ในการเลี้ยงลูก หากอยากให้ลูกร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี เฉลียวฉลาด และเติบโตตามธรรมชาติอย่างสมวัยในแบบที่เขาเป็น ก็ต้องเริ่มจากสร้าง GRIT ให้ตนเองก่อน เพื่อเวลาที่ลูกเกิดมาแล้วเราจะได้พร้อมสำหรับการส่งเสริมให้ลูกมี GRIT ได้

แม่ท้องฝึก GRIT ให้สำเร็จ เพื่อสร้างลูกรักให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ 

การสร้าง GRIT มี 4 ปัจจัยหลัก ซึ่งคุณแม่ท้องสามารถฝึกได้ดังนี้

 


1. Interest : แรงจูงใจและความสนใจ คุณแม่สามารถทำได้โดยการหาหาข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมตัวให้ พร้อมในการเลี้ยงลูก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของลูก สุขภาพอนามัย โภชนาการ แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการ เป็นต้น

2. Practice: ใช้เวลากับการพัฒนา สิ่งนั้นให้ดีขึ้น โดยให้คุณแม่หมั่นสังเกตการตอบสนองของลูกในท้อง คอยสังเกตพัฒนาการของลูก เช่น ลูกดิ้นบ่อยแค่ไหน ลูกมีปฏิกิริยากับเสียง สัมผัส หรือสิ่งเร้าภายนอกแบบไหน เมื่อสังเกตได้แล้ว คุณแม่ลองทำสิ่งนั้นซ้ำๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นมีอิทธิพลกับลูกอย่างไร ที่สำคัญ คุณแม่ต้องระวังตัวเอง ไม่เครียดง่ายด้วยนะคะ 

3. Purpose: เข้าใจว่าทุกๆ การกระทำ ของเรามีผลเสมอ คอยทบทวนว่าสิ่งที่ครอบครัวให้ความสำคัญหรือมีคุณค่าคืออะไร เพื่อหาแนวทางการเลี้ยงลูกและปลูกฝังค่านิยมให้ลูกในแบบเดียวกัน เช่น อยากให้ลูกเป็นคนที่รู้จักอดทน มีน้ำใจ ให้อภัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ฯลฯ พ่อแม่ต้องทำอย่างไร ญาติพี่น้องมีบทบาทแค่ไหน สิ่งไหนที่ต้องเข้มงวด สิ่งไหนที่ผ่อนผันได้ คืออะไร เหล่านี้ต้องคุยปละหาข้อสรุปร่วมกัน 

4. Hope: ฝึกฝนเรื่อง Growth mindset การมองโลกในแง่ดี มีความภูมิใจในความเป็นแม่ ฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวก รู้จักให้อภัย และเห็นอกเห็นใจตัวเอง ให้กำลังใจตนเอง เรียนรู้ในความผิดพลาด หลีกเลี่ยงประโยคที่โทษตัวเอง เช่น เราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเลย เราไม่รู้ เราทำไมได้ สิ่งนี้มันยากเกินไป การเป็นพ่อแม่ที่ดีอาจไม่มีโรงเรียนสอน แต่ความใส่ใจหาข้อมูลในการเลี้ยงลูก การตั้งเป้าหมายและแรงจูงใจในการเลี้ยงลูกให้ตัวเอง จะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างสมวัย และเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ 

นอกจากฝึก GRIT แล้ว อย่าลืมดูแลร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มนมแพะเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว เพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยให้ลูกน้อยในท้องแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีด้วยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง