DG Reward Card สะสมปั๊ป แลกรับฟรี

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

08 เมษายน 2564

อ่านแล้วจำนวน

1268

DG Reward Card

สะสมปั๊ป แลกรับฟรี


กลับมาอีกครั้ง โปรโมชั่นสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอย

เพียงซื้อนมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold ขนาดใดก็ได้ ครบ 100 บาท รับ 1 แต้ม

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม


1. สมัครสมาชิก DG Smartclub คลิก https://www.dgsmartmom.com/member-login.php

2. กรอกข้อมูล

3. อัพโหลดใบเสร็จที่ซื้อนมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

    การคำนวณแต้ม จะคำนวณจากยอดซื้อทุก 100 บาท(100 บาท =  1 แต้ม)

4. สะสมแต้ม

5. แลกของรางวัลพิเศษจากทาง DG


หมายเหตุ

- วิธีการคำนวณแต้มสะสมจะคำนวณจากยอดซื้อ นมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold ขนาดใดก็ได้ ครบ 100 บาท รับ 1 แต้ม

- การคำนวณแต้ม จะคำนวณแต้มต่อใบเสร็จ ไม่สามารถนำมารวมกันได้

- การคำนวณแต้ม จะคำนวณจากยอดการซื้อสินค้า นมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold ที่หักส่วนลดแล้ว หากมีส่วนลดสินค้า ทางระบบจะนำยอดของสินค้าที่หักส่วนลดแล้ว มาคิดเป็นจำนวนแต้ม

- แต้มสะสมจะเพิ่มเฉพาะใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น

- ในกรณีกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือภาพถ่ายใบเสร็จไม่ชัดเจนจะต้องอัพโหลดใหม่อีกครั้ง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนจากระบบ และ เพื่อรักษาสิทธิ์ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีไว้ จนกว่าจะได้รับแต้ม โดยระบบจะทำการตรวจสอบ ภายใน 48 ชม.

- แต้มสะสมจะมีอายุ 1 ปี นับจากเดือนที่ได้รับแต้มสะสม และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้กับผู้อื่นได้

 

ขั้นตอนการแลกของรางวัล

1. เลือกของรางวัลที่จะแลก

2. กด แลกของรางวัล

3. ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับใช้ในการจัดส่ง

4. จัดส่งของรางวัลภายใน 30 วัน


หมายเหตุ

- การแลกของรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีแต้มสะสมเพียงพอกับของรางวัลที่จะแลก หากแต้มไม่เพียงพอ กับของรางวัล จะไม่สามารถแลกของรางวัลได้

- การจัดส่งของรางวัลจะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้ ภายใน 30 วันทำการ

- ในกรณีพบว่าของรางวัลชำรุดเสียหายและต้องการเปลี่ยน กรุณารักษาของรางวัลให้อยู่ในสภาพเดิม ห้ามใช้งาน และต้องแจ้งมาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับของมิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัล

 

ของรางวัล


  • - สะสมครบ 30 แต้ม รับฟรี DG Happy Bag 1 ใบ
  • - สะสมครบ 80 แต้ม รับฟรี DG Swimming pool 1 ชิ้น 
  • - สะสมครบ 200 แต้ม รับฟรี DG Happy Car (Green) 1 คัน
  • - สะสมครบ 200 แต้ม รับฟรี DG Happy Car (Pink) 1 คัน


เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

1.ใบเสร็จที่ร่วมรายการ ต้องเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มหรือแบบย่อ และต้องปรากฏเลขที่ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ชื่อร้านค้า รายการสินค้า มูลค่าสินค้า และวันที่ซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยยึดวันที่ที่ปรากฏบนใบเสร็จเป็นสำคัญ

2. ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ร่วมรายการ ต้องเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ DG3 และ DG3 Advance Gold เท่านั้น สำหรับใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ DG1/DG1 Advance Gold และ DG2/DG2 Advance Gold ไม่ร่วมรายการนี้ ในกรณีที่ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีมียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ DG นอกเหนือจาก DG3 และ DG3 Advance gold  จะสามารถใช้ยอดการซื้อได้เฉพาะ DG3 และ DG3  Advance Gold  ในการสะสะแต้มเท่านั้น

3. หลักเกณฑ์การคำนวณแต้มสะสมจะคำนวณยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ DG3 และ DG3 Advance Gold ต่อใบเสร็จ คือ ทุกๆ 100 บาท รับ 1 แต้ม โดยคำนวณจากยอดการซื้อสินค้าที่หักส่วนลดต่างๆแล้ว หากมีส่วนลดสินค้า ทางระบบจะนำยอดของสินค้าที่หักส่วนลดแล้ว มาคิดเป็นจำนวนแต้ม

4. การคำนวณแต้ม จะคำนวณแต้มต่อใบเสร็จ ไม่สามารถนำมารวมกันได้

5. หากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีมีความยาว กรุณาถ่ายใบเสร็จให้อยู่ในหน้าเดียวกัน โดยพับใบเสร็จให้เห็นข้อมูลร้านค้า หมายเลขใบเสร็จ และรายการสินค้าที่ซื้อ   

6. 1 ใบเสร็จสงวนสิทธิ์การส่งได้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

7. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้แต้มในกรณีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ข้อมูลไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลวันที่ หรือชื่อร้านค้าขาดหาย มีการใช้ซ้ำ หรือเข้าข่ายปลอมแปลง หากในกรณีที่มีการตรวจพบใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่มีการใช้ซ้ำ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีนั้นก่อน โดยยึดจากวัน เวลาที่ส่งใบเสร็จ

8. แต้มสะสมจะเพิ่มเฉพาะใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น

9. ในกรณีกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือภาพถ่ายใบเสร็จไม่ชัดเจนจะต้องอัพโหลดใหม่อีกครั้ง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนจากระบบ และ เพื่อรักษาสิทธิ์ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีไว้ จนกว่าจะได้รับแต้ม โดยระบบจะทำการตรวจสอบ ภายใน 48 ชม.

10. เมื่อสะสมแต้มครบตามกติกาที่กำหนดแล้ว สามารถกดแลกของรางวัล ระบบจะทำการตรวจสอบ ภายใน 48 ชม. และจะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 30 วัน

11. แต้มสะสมจะมีอายุ 1 ปี นับจากเดือนที่ได้รับแต้มสะสม และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้กับผู้อื่นได้

12. การแลกของรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีแต้มสะสมเพียงพอกับของรางวัลที่จะแลก หากแต้มไม่เพียงพอ กับของรางวัล จะไม่สามารถแลกของรางวัลได้

13. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน ให้ผู้อื่นได้

15. ของรางวัลจะจัดส่งตามที่อยู่ ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบเท่านั้น และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์จัดส่งของรางวัลเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

16. ในกรณีพบว่าของรางวัลชำรุดเสียหายและต้องการเปลี่ยน กรุณารักษาของรางวัลให้อยู่ในสภาพเดิม ห้ามใช้งาน และต้องแจ้งมาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับของมิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัล

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น ร้านค้าไม่สามารถร่วมรายการได้

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลมูลค่าใกล้เคียง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20. ผู้ร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎกติกาและข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

21. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-683-3394-6, Facebook : DG Smartmom หรือ Line : @DG Smartmom

 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ