DG Reward Card สะสมปั๊ป แลกรับฟรี

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

08 เมษายน 2564

อ่านแล้วจำนวน

19510

DG Reward Card

สะสมปั๊ป แลกรับฟรี


ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

และสามารถแลกของรางวัลได้ถึง 31 มกราคม 2566


*พิเศษ! สำหรับสมาชิกใหม่ที่อัพโหลดใบเสร็จครั้งแรก

รับเพิ่มทันที 20 คะแนน


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม1. สมัครสมาชิก DG Smartclub คลิก https://www.dgsmartmom.com/member-login.php

2. กรอกข้อมูลใบเสร็จที่ซื้อนมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold กับร้านค้าที่ร่วมรายการ  

3. อัพโหลดใบเสร็จที่ซื้อนมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

    การคำนวณแต้ม จะคำนวณจากยอดซื้อทุกๆ 100 บาท ( 100 บาท = 1 แต้ม) 

4. สะสมแต้ม 

5. แลกของรางวัลพิเศษจากทาง DG


หมายเหตุ


- ภาพถ่ายจากการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

- วิธีการคำนวณแต้มสะสมจะคำนวณจากยอดซื้อ นมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold ขนาดใดก็ได้ ครบ 100 บาท รับ 1 แต้ม

การคำนวณแต้ม จะคำนวณแต้มต่อใบเสร็จ ไม่สามารถนำมารวมกันได้

การคำนวณแต้ม จะคำนวณจากยอดการซื้อสินค้า นมแพะ DG3 หรือ DG3 Advance Gold ที่หักส่วนลดแล้ว หากมีส่วนลดสินค้า ทางระบบจะนำยอดของสินค้าที่หักส่วนลดแล้ว มาคิดเป็นจำนวนแต้ม

แต้มสะสมจะเพิ่มเฉพาะใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น

ในกรณีกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือภาพถ่ายใบเสร็จไม่ชัดเจนจะต้องอัพโหลดใหม่อีกครั้ง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนจากระบบ และ เพื่อรักษาสิทธิ์ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีไว้ จนกว่าจะได้รับแต้ม โดยระบบจะทำการตรวจสอบ ภายใน 48 ชม.


ขั้นตอนการแลกของรางวัล

 

1. เลือกของรางวัลที่จะแลก

2. กด แลกของรางวัล 

3. ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ที่ออยู่ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับใช้ในการจัดส่ง 

4. จัดส่งของรางวัลภายใน 30 วัน


หมายเหตุ


จำกัดการแลกของรางวัล โดย 1 บัญชีผู้ใช้งาน จะสามารถแลกได้รางวัลละ 3 ชิ้นเท่านั้น

- การแลกของรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีแต้มสะสมเพียงพอกับของรางวัลที่จะแลก หากแต้มไม่เพียงพอ กับของรางวัล จะไม่สามารถแลกของรางวัลได้

การจัดส่งของรางวัลจะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้ ภายใน 30 วันทำการ

ในกรณีพบว่าของรางวัลชำรุดเสียหายและต้องการเปลี่ยน กรุณารักษาของรางวัลให้อยู่ในสภาพเดิม ห้ามใช้งาน และต้องแจ้งมาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับของมิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัล

ของรางวัล


เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม


1. ใบเสร็จที่ร่วมรายการ ต้องเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มหรือแบบย่อ และต้องปรากฏเลขที่ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ชื่อร้านค้า รายการสินค้า มูลค่าสินค้า และวันที่ซื้อสินค้า ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 โดยยึดวันที่ที่ปรากฏบนใบเสร็จเป็นสำคัญ และสามารถแลกของรางวัลได้ภายใน 31 มกราคม 2566 เท่านั้น

2. ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ร่วมรายการ ต้องเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ DG3 และ DG3 Advance Gold เท่านั้น สำหรับใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ DG1/DG1 Advance Gold และ DG2/DG2 Advance Gold ไม่ร่วมรายการนี้ ในกรณีที่ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีมียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ DG นอกเหนือจาก DG3 และ DG3 Advance gold  จะสามารถใช้ยอดการซื้อได้เฉพาะ DG3 และ DG3  Advance Gold  ในการสะสะแต้มเท่านั้น

3. หลักเกณฑ์การคำนวณแต้มสะสมจะคำนวณยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ DG3 และ DG3 Advance Gold ต่อใบเสร็จ คือ ทุกๆ 100 บาท รับ 1 แต้ม โดยคำนวณจากยอดการซื้อสินค้าที่หักส่วนลดต่างๆแล้ว หากมีส่วนลดสินค้า ทางระบบจะนำยอดของสินค้าที่หักส่วนลดแล้ว มาคิดเป็นจำนวนแต้ม

4. การคำนวณแต้ม จะคำนวณแต้มต่อใบเสร็จ ไม่สามารถนำมารวมกันได้

5. หากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีมีความยาว กรุณาถ่ายใบเสร็จให้อยู่ในหน้าเดียวกัน โดยพับใบเสร็จให้เห็นข้อมูลร้านค้า หมายเลขใบเสร็จ และรายการสินค้าที่ซื้อ   

6. 1 ใบเสร็จสงวนสิทธิ์การส่งได้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

7. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้แต้มในกรณีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ข้อมูลไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลวันที่ หรือชื่อร้านค้าขาดหาย มีการใช้ซ้ำ หรือเข้าข่ายปลอมแปลง หากในกรณีที่มีการตรวจพบใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่มีการใช้ซ้ำ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีนั้นก่อน โดยยึดจากวัน เวลาที่ส่งใบเสร็จ

8. เพื่อรักษาสิทธิ์ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีไว้ จนกว่าจะได้รับแต้ม โดยระบบจะทำการตรวจสอบใบเสร็จ ภายใน 48 ชม.

9. แต้มสะสมจะเพิ่มเฉพาะใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น

10. เมื่อสะสมแต้มครบตามกติกาที่กำหนดแล้ว สามารถกดแลกของรางวัล โดยของรางวัลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กดแลกของรางวัล

11. แต้มสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้กับผู้อื่นได้

12. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. จำกัดการแลกของรางวัล โดย 1 บัญชีผู้ใช้งาน จะสามารถแลกได้รางวัลละ 3 ชิ้นเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

14. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน ให้ผู้อื่นได้

15. ของรางวัลจะจัดส่งตามที่อยู่ ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบเท่านั้น และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์จัดส่งของรางวัลเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

16. หากของรางวัลไม่สามารถจัดส่งได้ตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ระบุไว้ หรือของรางวัลตีกลับจากทางขนส่ง อันเนื่องมาจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผู้รับ หรือติดต่อผู้รับของไม่ได้ บริษัทฯ     จะเก็บของรางวัลไว้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่กดแลกของรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าขนส่งรอบสอง 

17. ในกรณีพบว่าของรางวัลชำรุดเสียหายและต้องการเปลี่ยน กรุณารักษาของรางวัลให้อยู่ในสภาพเดิม ห้ามใช้งาน และต้องแจ้งมาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับของมิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัล

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น ร้านค้าไม่สามารถร่วมรายการได้

20. ผู้ร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎกติกาและข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

21. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด


สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-683-3394-6, Facebook : DG Smartmom หรือ Line : @DG Smartmom


 ร้านค้าที่ร่วมรายการ