ลูกน้ำหนักน้อยให้ลูกดื่มนมแพะดีไหม

เขียนโดย

DG Smartmom

เผยแพร่เมื่อ

31 มีนาคม 2564

อ่านแล้วจำนวน

32

ลูกน้ำหนักตัวน้อย น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ทำให้คุณแม่กังวลว่าพัฒนาการจะไม่สมวัย การที่ลูกน้ำหนักตัวน้อยอาจมาจากสาเหตุที่ต่างกัน ดังนั้นคุณแม่จำเป็นต้องทราบสาเหตุที่ทำให้ลูกน้ำหนักตัวน้อยเสียก่อน จึงจะหาทางเพิ่มน้ำหนักตัวได้อย่างถูกต้อง 

สาเหตุที่ทำให้ลูกน้ำหนักตัวน้อย

• ลูกน้ำหนักตัวน้อยเพราะมีอาการป่วย ไม่สบาย เด็กในช่วงขวบปีแรกภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่แข็งแรง ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย เมื่อป่วยอาจทำให้ดื่มนมได้น้อย กินไม่ค่อยได้ ส่งผลให้น้ำหนักตัวน้อย น้ำหนักไม่ขึ้น 

• ลูกน้ำหนักตัวน้อยเพราะลูกกินยาก เบื่ออาหาร เมื่อลูกโตขึ้นเขาจะเริ่มกินยาก ติดเล่น กินเฉพาะตอนที่อยากกิน หรือมีความรู้สึกเบื่ออาหาร เมื่อลูกกินน้อยจึงทำให้น้ำหนักตัวน้อยตามไปด้วย 

• ลูกน้ำหนักตัวน้อยเพราะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ลูกเริ่มเลือกกิน กินครบ 3 มื้อก็จริง แต่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจึงอาจทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโต ทำให้น้ำหนักตัวน้อย และอาจทำให้ป่วยได้ง่ายด้วย 

เมื่อคุณแม่ทราบสาเหตุที่ลูกน้ำหนักน้อยจะทำให้แก้ปัญหา หรือดูแลโภชนาการ อาหารการกินของลูกได้ถูกต้อง การให้ลูกดื่มนมแพะเป็นหนึ่งวิธีร่วมกับวิธีอื่น ๆ 

• นมแพะมีระบบการให้น้ำนมแบบเดียวกับคน ที่เรียกว่า อะโพไคร์น (Apocrine) ทำให้มีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง อย่างไบโอแอคทีฟ คอมโพเนนท์ (Bioactive Components) ซึ่งประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ ทอรีน โพลีเอมีนส์ และโกรทแฟคเตอร์ ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

• นมแพะมีโปรตีนย่อยง่าย ช่วยให้ร่างกายดูดซึมนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารของเด็กยังพัฒนาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นนมที่มีโปรตีนย่อยยาก อาจส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องผูก หรือน้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์ นมแพะที่มีโปรตีนย่อยง่ายจึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และช่วยส่งเสริมให้ลูกรักมีน้ำหนักตัวดีเหมาะสมตามวัย

• ในนมแพะมีไขมัน MCT Oil ตามธรรมชาติ ซึ่ง MCT Oil เป็นไขมันสายโซ่ปานกลาง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากรดไขมันในนมวัว จึงย่อยได้ง่าย ร่างกายลูกน้อยดูดซึมนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีน้ำหนักตัวเหมาะสมตามวัย 

• นมแพะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ลูกไม่ป่วยง่าย ในนมแพะมีพรีไบโอติก ชนิด Oligosaccharide (Inulin & Oligofructose) หรือใยอาหาร ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพในทางเดินอาหาร จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อ การอักเสบในทางเดินอาหาร รวมถึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ลูกไม่เจ็บป่วยง่าย และมีร่างกายแข็งแรง 

นอกจากการให้ลูกดื่มนมแพะแล้ว ต้องพิจารณาใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น ปรับเปลี่ยนอาหารโภชนาการของลูก เพิ่มอาหารที่มีกรดไขมันดี ให้ลูกรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และให้ลูกนอนหลับเป็นเวลา เพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการพาลูกไปตรวจร่างกาย หรือพบคุณหมอ เพื่อรับวัคซีนตามเวลานัดอย่างสม่ำเสมอ คุณหมอจะพิจารณาเกณฑ์ส่วนสูงน้ำหนักของลูกได้ และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม