curl-top

ช่องทางการจัดจำหน่ายนมแพะ DG

นมแพะ DG หาซื้อได้ง่ายโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้

  • มีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป อาทิ Tesco Lotus ,Big C, Tops, The Mall, Home Fresh Mart, Villa market, Gourmet Market เป็นต้น
  • มีวางจำหน่ายตามร้านขายยาที่จำหน่ายนมผงสำหรับเด็ก
  • ร้านค้าที่จำหน่ายนมผงและสินค้าสำหรับแม่และเด็กทั่วไป
    และหากมีปัญหาเรื่องการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าดังกล่าว (เช่น ปัญหาเรื่องการเดินทาง หรือหาสินค้าไม่เจอ) แนะนำสั่งซื้อทางเวบไซต์ได้ที่
  • เว็ปไซต์ของห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป เช่น Tesco Lotus online, Cmart, Tops online เป็นต้น
  • เว็ปไซต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมองหาโลโก้ DG Official Store ดังนี้
logo-official-store

- Lazada (ภายใต้ร้านค้า D-Fair เท่านั้น) : goo.gl/Rr3HVc

- Shopee (ภายใต้ร้านค้า D-Fair เท่านั้น) : goo.gl/CayVNw

- 11Street (ภายใต้ร้านค้า D-Fair เท่านั้น) : goo.gl/fxyLx9

- Wemall : goo.gl/9VY9Q8