curl-top
curb_bottom_title_activity

กิจกรรม & Events
รวมกิจกรรมสุดประทับใจและ Events ดีๆ กับนมแพะดีจี

icon_title_activity

Booth & Events

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม DG Special Time  รับชุดเล่นล้อมรัก สื่อพัฒนา EF 10 รางวัล
img-post-activity"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม DG Special Time  รับชุดเล่นล้อมรัก สื่อพัฒนา EF 10 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม DG Special Time รับชุดเล่นล้อมรัก สื่อพัฒนา EF 10 รางวัล ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านด้วยนะคะ >> ผู้โชดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ตามวันและเวลาดังนี้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 1. วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. 2. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. 3. วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. 4. วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลมาที่ Inbox ของ www.facebook.com/dgsmartclub รายละเอียดดังนี้ - แจ้งชื่อกิจกรรมที่รับรางวัล กิจกรรม “DG Speacial Time” แจกชุดเล่นล้อมรัก - ชื่อ-นามสกุล - ที่อยู่ - เบอร์โทรศัพท์ - วันและเวลาที่จะเดินทางมารับรางวัล หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา
ท้องผูก, พัฒนาการเด็ก, นมแพะ DG