• Banner DG web994
  • 161209 Banner web
  • 170302 banner CPP DGweb
  • 161201 bannerDG3 re.png
  • 14 12 banner DG Update
  • หน้าแรก
  • Smart mom Secret
  • รู้รอบเรื่องนมแพะเพื่อลูกรัก

6 ข้อ สู่ลูกเฉลียวฉลาด อย่างเป็นธรรมชาติ

16 10 RL Thumb      

การส่งเสริมให้ลูกน้อยเฉลียวฉลาดอย่างเป็นธรรมชาติ (Natural Genius) นั้นทำได้ไม่ยากเลยค่ะ 

นมแพะ...ส่งต่อความรักเพื่อลูกน้อย

16 08 RL Thumb

สำหรับคนเป็นแม่ ย่อมสรรหาแต่สิ่งที่ดีให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการและโภชนาการ เพื่อให้ลูกน้อยของเราเติบโตอย่างแข็งแรง

ลูกเรียนรู้ได้ดี ด้วยวิถีธรรมชาติ

16 09 RL Thumb      

ลูกน้อยวัยกำลังเรียนรู้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เต็มตามศักยภาพ และมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีสมวัยนั้น คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องส่งเสริมพัฒนาการ

ลูกน้อยแข็งแรง เพราะธรรมชาติ

16 07 RL Thumb

แน่นอนว่าสำหรับคุณแม่แล้ว การที่ลูกน้อยสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้สามารถสนุกสนานกับการเรียนรู้ และเล่นได้อย่างมีความสุข