• banner AR 994x318

head เทคนคการเปลยนนม

 

  020-1 การเปลี่ยนนมผสมสูตร หรือการผสมนมเดิมและนมใหม่ในขวดเดียวกัน เพื่อให้ลูกค่อยๆ ปรับตัวและคุ้นเคยกับรสชาตินม วิธีนี้ใช้ได้ดีกับเด็กเล็กๆ และเด็กโตที่ทานยาก ดังนี้่

 023

023-1

   
  020-2 การสลับมื้อนมหรือการให้นมใหม่ทั้งขวดสลับกับการให้นมเดิมทั้งขวด ตลอดทั้งวันวิธีนี้เหมาะกับเด็กโตที่ทานง่าย  ดังนี้

021 

 

     การเปลี่ยนนมตาม 2 เทคนิคดังกล่าว จะช่วยให้ร่างกายลูกปรับตัว และป้องกันการเกิดอาหารท้องอืด ท้องผูก หรือท้องเสียจากการเปลี่ยนนมได้ แต่หากการขับถ่ายยังมีปัญหาต่อเนื่อง คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์