• Banner DG web994
  • Banner web 994x318E
  • 170302 banner CPP DGweb
  • 14 12 banner DG Update

DG Member Get Member ปีที่6

1612 MGM6 banner

 

พี่แพะดีจีมีข่าวดีมาบอก.....เพียงชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิกดีจี  เท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท!!! 
ยิ่งชวนมากยิ่งได้รับมากนะคะ   คลิก!!! เพื่อสมัครเป็นสมาชิก

 

กติกาการร่วมสนุก

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.dgsmartmom.com จึงจะมีสิทธิ์ในการรับรางวัล

2. เพียงคุณชวนเพื่อนที่กำลังตั้งครรภ์ หรือมีบุตรตั้งแต่แรกคลอด – 2 ปี ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ดีจีให้มาสมัครสมาชิก และให้เพื่อนที่คุณชวน ระบุ "ชื่อ Username ของคุณ" (ซึ่งเป็นผู้แนะนำ) ลงในช่อง " ผู้แนะนำ "

3. หากเพื่อนของคุณ มาสมัครเป็นสมาชิกแต่ไม่ได้กรอก " ชื่อ Username ของคุณ " ในช่อง " ผู้แนะนำ " หรือกรอกชื่อผิด จะไม่นำข้อมูลชุดนี้มานับรวมเป็นคะแนนของท่าน

4. คุณจะได้รับคะแนนต่อเมื่อ

    4.1. เพื่อนที่คุณชวน กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดีจีได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเท่านั้น

    4.2. เพื่อนที่คุณชวน กรอก "ชื่อ Username ของคุณ" ในช่อง "ผู้แนะนำ" ได้ถูกต้อง

5. 1 ครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) สามารถสมัครได้เพียง 1 User เท่านั้น

6. สมาชิกใหม่ที่มาจากการแนะนำของสมาชิกเดิม สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันทีด้วยการแนะนำเพื่อนให้มาสมัครสมาชิกตามกติกาในข้อ 1-4

7. วิธีการคิดคะแนน

    7.1 หากเพื่อนของคุณ เป็นคุณแม่มีบุตรตั้งแต่แรกคลอด -2 ปี (ณ วันที่สมัคร) จะได้รับคะแนน 1 คะแนน/คน

    7.2 หากเพื่อนของคุณ เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์       จะได้รับคะแนน 2 คะแนน/คน

    7.3 เจ้าหน้าที่สามารถโทรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้

    7.4 สมาชิกเดิมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถนำหลักฐานใบสูติบัตรลูก ของสมาชิกใหม่ที่ท่านชวน หรือหลักฐานการฝากครรภ์ของสมาชิกใหม่ที่ท่านชวน มายื่นแสดงให้ครบตามจำนวนที่ท่านชวน

8. ระยะเวลาการสะสมคะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที 31 มกราคม 2560

9. ประกาศผลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

ของรางวัล

1. รางวัลที่ 1 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ

นมแพะดีจี-3 แอดวานซ์ โกดล์ ขนาด 400 กรัม จำนวน 12 กระป๋อง และ Gift Voucher Lotus มูลค่า 5,000 บาท

2. รางวัลที่ 2 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ

นมแพะดีจี-3 แอดวานซ์ โกดล์ ขนาด 400 กรัม จำนวน 12 กระป๋อง และ Gift Voucher Lotus มูลค่า 2,000 บาท

3. รางวัลที่ 3 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด อันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ

นมแพะดีจี-3 แอดวานซ์ โกดล์ ขนาด 400 กรัม จำนวน 12 กระป๋อง และ Gift Voucher Lotus มูลค่า 1,000 บาท

4. รางวัลประจำสัปดาห์ (จากการสุ่ม)

    4.1. ผู้ที่ได้คะแนน 4 คะแนนขึ้นไป ได้รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 500 บาท และ กระเป๋าเดินทางพี่แพะดีจี สัปดาห์ละ 1 รางวัล รวม 8 รางวัล

    4.2. ผู้ที่ได้คะแนน 2 คะแนนขึ้นไป ได้รับ หมอนข้างพี่แพะดีจี สัปดาห์ละ 3 รางวัล รวม 24 รางวัล

 

ประกาศรางวัล

• รางวัลลำดับที่ 1-3 ประกาศผลวันที่ 24 ก.พ. 60

• รางวัลประจำสัปดาห์ (จากการสุ่ม)

   ครั้งที่ 1 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1-11 ธ.ค. 59 ประกาศผลวันที่ 21 ธ.ค. 59

   ครั้งที่ 2 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 12-18 ธ.ค. 59 ประกาศผลวันที่ 28 ธ.ค. 59

   ครั้งที่ 3 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 19-25 ธ.ค. 59 ประกาศผลวันที่ 11 ม.ค. 60

   ครั้งที่ 4 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 26 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 18 ม.ค. 60

   ครั้งที่ 5 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 2-8 ม.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 25 ม.ค. 60

   ครั้งที่ 6 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 9-15 ม.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 1 ก.พ. 60

   ครั้งที่ 7 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 16-22 ม.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 8 ก.พ. 60

   ครั้งที่ 8 ร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 23-31 ม.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 15 ก.พ. 60

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. สมาชิกเดิมที่ชวนเพื่อน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต่อเมื่อทีมงานสามารถติดต่อกลับไปยังสมาชิกใหม่ที่ท่านชวน และตรวจสอบแล้วว่า สมาชิกใหม่ยินยอมและรับทราบในการสมัครเป็นสมาชิก www.dgsmartmom.com จริง

2. สมาชิกเดิมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะต้องนำหลักฐานใบสูติบัตรของลูกของสมาชิกใหม่ที่ท่านชวน หรือหลักฐานการฝากครรภ์ของสมาชิกใหม่ที่ท่านชวน มายื่นแสดงให้ครบตามจำนวนที่ท่านชวน มิฉะนั้นรางวัลถือเป็นโมฆะ

3. หากหลักฐานใบสูติบัตรของลูกของสมาชิกใหม่ที่ท่านชวน หรือหลักฐานการฝากครรภ์ของสมาชิกใหม่ที่ท่านชวน ซ้ำกันจะนับเป็น 1 ชุดเท่านั้น

4. สมาชิกเดิมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือถ้าให้ตัวแทนมารับ (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย) ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

5. สำหรับสมาชิกใหม่ ที่สมัครเป็นสมาชิกในช่วงกิจกรรม Member Get Member (1 ธันวาคม 2559 – วันที 31 มกราคม 2560) ที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีบุตรอายุ 0-2 ปี (ณ วันที่สมัคร) จะได้รับหนังสือนิทานเด็กดีจี 2 เล่ม

6. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี และผู้ได้รับของรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีจากของรางวัลที่ได้รับ (หากมี)

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับเงื่อนไข และกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คลิก!!! เพื่อสมัครเป็นสมาชิก