• banner AR 994x318
  • หน้าแรก
  • นมแพะคุณภาพจากนิวซีแลนด์ มาตรฐานองค์การอนามัยโลก

นมแพะคุณภาพจากนิวซีแลนด์

 DG เป็นนมแพะผงคุณภาพจากนิวซีแลนด์ ผลิตโดย

 

Dairy Goat Co-operative (New Zealand) Ltd.

 .. ......ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านนมแพะผงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร (Codex) ขององค์การอนามัยโลก ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยตั้งอยู่ที่ เมืองแฮมมิลตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นผู้พัฒนา ผลิต และส่งออก นมแพะผงที่มีคุณค่าโภชนาการไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้รับสัญลักษณ์ใบเฟิร์น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศนิวซีแลนด์

AboutUs 170530