• banner AR 994x318

head บ.แปซฟค2

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทโดยสังเขป

Pacific Healthcare Group (บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ กรุ๊ป) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2504 โดย คุณ Frits Buhrman Pacific Healthcare นับตั้งแต่ก่อตั้งในประเทศไทย ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคน Pacific Healthcare จึงขยายให้บริการที่หลากหลายให้สู่วงกว้างมากขึ้น เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา รวมทั้งกัมพูชา Pacific Healthcare มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้การดูแลและให้บริการด้านการแพทย์และด้านเภสัชกรรมมากขึ้นในอนาคต

วิสัยทัศน์ของเรา

Pacific Healthcare group มีชื่อเสียงในเอเชียอาคเนย์ในด้านการให้บริการในด้านการขายและการตลาดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับด้านสุขภาพ โดยให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายผ่านบุคคลที่น่าเชื่อถือ และพันธมิตรที่ใส่ใจกับชุมชนที่พวกเขาอาศัยและทำงานอยู่

ภารกิจของเรา

สื่อสารกับลูกค้าของเราถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พัฒนา ตอบแทนและช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอาชีพและเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา ทำความเข้าใจความต้องการของตลาดของทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเรา โดยผ่านบริการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาโดยเฉพาะ มีความรอบรู้ ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ด้วยวิธีของเรา

บริการของเรา

ในส่วนของ Pacific Healthcare นั้น เราจะนำเสนอข้อมูลด้านการขายและการตลาดที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเราบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาในตลาดเอเชียอาคเนย์ ซึ่งสามารถให้บริการผ่านความช่วยเหลือของทีมงานเรา Pacific Healthcare สามารถให้การแนะนำลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราโดยผ่านบริการที่เชื่อถือได้ การเข้าถึงตลาด การให้การอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำพวกเขาสู่เป้าหมายดังที่วางไว้